Litt om Iran med bilder

Irans folketall ble i 2013 beregnet til 78 mill. Den naturlige tilveksten (fødte ÷ døde) har tradisjonelt vært høy, og har gitt landet en ung befolkning, og over 70 % er under 30 år.

Befolkningen hører til mange forskjellige etniske, religiøse og språklige grupper. Den iranske språkgruppen teller ca. 70 % av befolkningen, inkludert sjia-muslimske persere (45 %), de sunni-muslimske kurdere (8 %) samt balutsjere (2 %), som til dels er nomader. Ca. 30 % er tyrkisktalende, deriblant aserbajdsjanere (16 %) i nordvest og de halvnomadiske turkmenere i nordøst. Halvnomader er også lurerne (blant annet bakhtiarene) m.fl. Den arabiske befolkningen (ca. 2 %) er til størstedelen bosatt i Khuzestan i sørvest. Dessuten finnes mindre grupper av jøder, gregorianske og romersk-katolske armenere, nestorianske assyrere, jezider og parsere.
Folketettheten er i gjennomsnitt 41,3 personer per km2, men befolkningen er svært ujevnt fordelt. De fleste bor i de fruktbare regionene i vest og nordvest og i lavlandet ved Kaspiske hav. De vidstrakte ørkenområdene i den sentrale delen av landet og de massive Elburs- og Zagrosfjellene er svært tynt befolket. I 1994 bodde 57 % av befolkningen i byer, og tilstrømningen til de største byene har vært meget stor. Langt den største byen er hovedstaden Teheran (Tehran) med 6 758 800 innb. (1997). Andre store byer er Mashhad, Esfahan, Tabriz og Shiraz.

tepper

Religion:
Ca. 98,4 % av befolkningen i Iran er muslimer, av disse er 90,4 % sjia-muslimer. Sunni-islam er først og fremst representert blant minoritetsgrupper som kurdere, turkmenere og balutsjere. Iran ble islamisert på 600-tallet. Sjia-islam ble statsreligion ved safavidenes maktovertakelse i 1501 og sjia-muslimske rettslærde kom i en politisk maktposisjon; i nyere tid tok de kampen opp mot det britiske tobakksmonopolet 1891–92, og de stilte seg bak kravet om en ny grunnlov i tiden 1905–11. Proklamasjonen av den islamske republikken, februar 1979, representerer et høydepunkt i denne utviklingen.

Landet har en rekke religiøse minoriteter. Grunnloven garanterer religiøse rettigheter for de godkjente minoritetene, det vil si jøder, kristne og Zarathustra-tilhengere (parsere). I Parlamentet har de kristne to seter, jøder og parserne ett sete hver. Zarathustra-tilhengere tilhører den siste utløper av gammel-iransk religion og utgjør i dag en gruppe på omkring 0,1 %; denne gruppen omtales i Koranen blant «bok-folkene» og deres religionsutøvelse er følgelig beskyttet i landets lov. Jødene utgjør omkring 0,1 %, de kristne utgjør rundt 0,7 %. Flertallet av de kristne tilhører den armensk-ortodokse (gregorianske) kirken, dernest kommer den assyriske kirken. Det finnes også små katolske menigheter, både med latinsk og orientalsk ritus. De protestantiske kirkene er relativt nye i området, men viser stor aktivitet. Det finnes fortsatt et lite antall bahai-tilhengere, men dette trossamfunnet oppfattes som kjettersk, og bahai-institusjoner og sakralbygg ble forbudt i 1983.

 


Masjade Emam i Isefahan

  1. Teheran
    Hovedstaden i Iran
  2. Teheran er hovedstaden i Iran. Teheran har et innbyggertall på ca. 8,4 millioner 1. januar 2004. Nord for byen ligger Midtøstens høyeste fjell, Damavand, som er over 5600 meter høyt. Wikipedia
  3. Område: 686,3 km²
  4. Været: 31 °C, vind SØ med 3 m/s, 18 % fuktighet
  5. Lokal tid: onsdag 15.44
  6. Befolkning: 8,154 millioner (2011) De forente nasjoner

 

 

Map of teheran   


AZADI Tower / Teheran


The Milad Tower / Teheran


The Milad tower / Bordche Milad


The Iranian National Museum of Medical Sciences History is the first medical museum established in Iran by a joint project between the Iranian Cultural …

 
The Reza Abbasi Museum

Sassanid Empire’s Coins,Mosaics,Silver relief,Jewelry and seals,Pottery and stucco sculpture&Textiles

  
Niavaran Palace Complex


De 2 øverste bilder er fra Teheran.


Persepolis etter 2500 år, inspirerer fremdeles ruinene av Persepolis besøkende fra fjern og nær.

Persepolis var en antikk hovedstad i det Persiske riket, 70 km nordøst for Shiraz (by) i dagens Iran, ikke langt fra stedet hvor den lille elven Pulwar flyter inn i Kur (Kyrus).

Skistedene Dizin og Shemshak ligger nord for Teheran.Du kan få skikjøring opp til 3 600 moh og Dizin som er det største skianlegget har tre telekabinheiser.

 

 

Saeid G. Fashkhami er innehaver av teppebutikken Saeid`s Tepper og har flere års bakgrunn fra denne industrien. Selv er han født og oppvokst i Iran og har lenge vært i teppebransjen. Han kom fra Iran til Norge i 1986, med lang erfaring innen teppeknyting og reparasjon. I Norge har han tatt akademisk utdanning innen helse-og sosialfag, og har arbeidet som sosialrådgiver i stat og kommune i mange år. Tepper har vært hans hobby både før og etter han flyttet. Ut fra mange års erfaringer og kunnskaper om ekte persiske tepper startet han opp sin butikk i Strømmen Storsenter i 2003. Saeid, som mange andre, ser på dette flotte håndarbeidet som kunst og samleobjekter. Derfor blir det en glede for Saeid å presentere dette tradisjonelle håndverket for dere, og å dele sine kunnskaper og erfaringer for de interesserte.

Kommentarer er ikke tillatt